سمینار آموزشی طراحی روشنایی بهینه

سمینار آموزشی طراحی روشنایی بهینه

سمینار آموزشی طراحی روشنایی بهینه  از طریق انتخاب سیستم روشنایی مناسب با نرم افزار شبیه سازی روشنایی Dialux مورخ ۵ دی ماه ساعت ۸ صبح الی ۱۷ در محل میدان بسیج ، پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ساختمان نظری ، طبقه چهارم در مرکز کامپیوتری برگزار میگردد. متقاضیان می توانند به آدرس اینترنتی www.engpowergolestan.ir یا از طریق تماس با دبیر خانه سمینار واقع در کمیته برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان به شماره ۳۲۳۵۱۸۰۰-۰۱۷ داخلی ۱۴۲ جهت ثبت نام ، اقدام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات