انتصاب "سرپرست اداره فنی و امور مهندسان مشاور"

انتصاب "سرپرست اداره فنی و امور مهندسان مشاور"

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران در متن این ابلاغ آمده است: با توجه به تجارب، سوابق و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان "سرپرست اداره فنی و امور مهندسان مشاور" اداره کل منصوب می گردید. امید است با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی و اجرای دقیق مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری بر پایه های قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی موثر و شفافیت و عدالت در پیشگاه خداوند متعال و نیز شهروندان خدمت گیرنده از این دستگاه و تعامل سازنده با همکاران ذیربط و اهتمام ویژه در تسریع و تصحیح امور محوله و حفظ و حراست از حقوق شرعی و قانونی بیت المال و همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات