گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی ،مهندس نژاد صفوی با حضور دکتر عبوری معاون توس...

گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی ،مهندس نژاد صفوی با حضور دکتر عبوری معاون توس...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات