آب سد درودزن به بختگان رسید

آب سد درودزن بعد از طی مسافت طولانی به دریاچه بختگان رسید

باتوجه به مباحث مطرح شده در جلسات شورای حفاظت منابع آب استان در سال جاری براساس برنامه منابع و مصارف آب سد درودزن، حجمی حدود 40 میلیون مترمکعب برای سهم زیست محیطی تالاب بختگان از این سددر نظر گرفته شد و عملیات رهاسازی آب آغاز شده است.

باتوجه به برنامه ریزی به عمل آمده برای رهاسازی، تا این تاریخ حدود 26 میلیون مترمکعب از سهم در نظر گرفته شده از محل سد درودزن رهاسازی شده است و کماکان ادامه دارد و روز گذشته آب رها سازی شده پس از طی مسافت طولانی به دریاچه بختگان رسیده است است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات