همزمان با سایر استانهای کشور ثبت نام مسکن ملی روز سه شنبه 19 م آذر 1398  در استان ایلام آغاز می شود

همزمان با سایر استانهای کشور ثبت نام مسکن ملی روز سه شنبه 19 م آذر 1398 در استان ایلام آغاز می شود

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات