استاندار خوزستان مطرح کرد: خطر در کمین بافت فرسوده مسجد سلیمان

استاندار خوزستان گفت: با وجود جلگه‌ای و دشت بودن خوزستان و همچنین هدایت بارندگی استان‌های بالادست به سمت خوزستان، خوشبختانه سیل اخیر با تلاش دستگاه‌های اجرایی ذیربط کنترل شد و توانستیم مسائل را مدیریت کنیم. وی بیان کرد: چارت سازمانی که برای استان‌های بحران‌خیز طراحی می‌شود، باید جدا از دیگر استان‌ها باشد زیرا اگر طراحی برای همه استان‌ها یکسان باشد، موجب هدررفت منابع و نقص و نارسایی در مدیریت مسائل استان می‌شود و مشکلات جدی به بار می‌آورد. استاندار خوزستان عنوان کرد: نمونه طراحی در این زمینه از گذشته در خوزستان انجام شده است. شریعتی تصریح کرد: از سوی دیگر هم مشاهده می‌کنیم در استانی که مجموع سطح زیر کشت آبی آن استان تنها ۲۰ هزار هکتار است، یک اداره‌کل یا سازمان جهاد کشاورزی دارد و در خوزستان که ۱. در خوزستان نمی‌شود قطعی برق مانند خراسان باشد، زیرا اقلیم ما متفاوت است اما باید میزان قطعی برق هر خانواده ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات