طبق بودجه سال ۹۹؛ واگذاری پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش های خصوصی و تعاونی

دستگاه متولی هر پروژه عمرانی می‌تواند هزینه مطالعات و آماده‌سازی برای فراخوان را نیز از بودجه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تامین کند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات