ششمین جشنواره پژوهش، آموزش و نوآوری مدیریت

ششمین جشنواره پژوهش، آموزش و نوآوری مدیریت

ششمین جشنواره پژوهش، آموزش و نوآوری مدیریت شهری و روستایی و یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری شهرداری تهران

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات