لایروبی و بازنمودن مسیر رودخانه گلنار در شهرستان راور

مدیر امور منابع آب شهرستان راور از لایروبی و بازنمودن مسیر رودخانه گلنار و برداشتن نخاله های ساختمانی و موانع در طول این رودخانه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، پیرو جلسات مدیریت بحران شهرستان راور مبنی بر بازنمودن مسیر رودخانه ها و اعاده به وضع سابق، به جهت عدم ایجاد مشکل به هنگام بارندگی برای شهروندان، با هماهنگی و تفویض نمایندگی از دادستان راور، با وسایل و امکانات شهرداری، نسبت به لایروبی، بازنمودن مسیر رودخانه، برداشتن نخاله های ساختمانی و موانع در طول رودخانه گلنار- عشرت آباد تا آخر روستای عشرت آباد و اول روستای دهشیب (غرقی) اقدام گردید که خوشبختانه عملیات فوق پس از پایان مهلت اخطاریه ها و بدون هیچگونه ضرر و زیانی انجام گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات