مراسم افتتاحيه خود ارزيابي سلامت اداري در برق باختر ...

براساس نقشه راه نظام اداري وسياست هاي ابلاغي شوراي عالي اداري و تكليفي كه قانون براي رعايت سلامت اداري بر

عهده سازمان ها نهاده است ،جلسه افتتاحيه خود ارزيابي سلامت اداري در شركت برق منطقه اي باختر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه اي باختر "مجتبي داودآبادي" رئيس كميته سلامت اداري اين شركت در ابتداي مراسم گفت:با توجه به اهميت سلامت اداري وبا تاكيد مديريت ارشد شركت خودارزيابي سلامت اداري با انتخاب گروه هاي ارزيابي از بدنه كارشناسي ومديران شركت انجام مي شود.

وي در ادامه افزود:كميته سلامت اداري جزو كميته هاي رسمي تابع مديريت كشوري است و حوزه كاري اين كميته گسترده است وتمام حوزه ها را تحت پوشش قرار مي دهد و تنوع بسيار زيادي دارد.

ايشان افزود:بسياري از كار گروه هايي كه قبلا وجود داشته اند مجموعا با اين كميته همكاري مي كنند وفعاليت اين كارگروه ها در دل اين كميته قرار دارد.

براساس اين گزارش ،خودارزيابي در مجموع 153 سوال و 683 امتياز را دربر دارد كه شامل 9 شاخص ،7محور وهر محور شامل سوالات مختلف ودر نهايت امتيازهاي خاص خود است.

همچنين در اين ارزيابي 7 واحد ارزيابي مي شوند و هر واحد ارزيابان خاص خود را دارند كه اين ارزيابان از ميان افرادي با تجربه كاري مرتبط ودر تاريخ و زمان هاي تعيين شده واحدها را مورد ارزيابي قرار مي دهند.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات