آغاز اجرای پروژه کاهش ریزش زباله‌های پلاستیکی به دریا

آغاز اجرای پروژه کاهش ریزش زباله‌های پلاستیکی به دریا

مدیر کل حفاظت و ایمنی دریانوردی توضیح داد: پروژه گلولیتر به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند تا فرصت‌های جلوگیری و کاهش ریزش زباله‌های دریایی شامل زباله‌های پلاستیکی از بخش‌های کشتیرانی و شیلات را شناسایی کنند و راه‌های کاهش استفاده از پلاستیک در این صنایع از طریق بازیافت و استفاده مجدد از محصولات پلاستیکی را بیابند. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، به گفته خجسته، برنامه‌های اصلی پروژه گلولیتر عبارت اند از، بررسی وجود تسهیلات مناسب و کافی برای دریافت زباله‌ها در بنادر؛ ارتقای آگاهی بخش‌های کشتیرانی و شیلات، به ویژه دریانوردان و صیادان، در خصوص معضل زباله‌های پلاستیکی در دریا؛ ترغیب دست‌اندرکاران به علامت‌گذاری تجهیزات صیادی برای ایجاد امکان ردیابی مالکان آنها؛ تدوین راهنماها و مواد آموزشی برای کمک به اعمال مقررات مرتبط، از قبیل ضمیمه پنجم کنوانسیون مارپل؛ ارتقای پیروی از اسناد مرتبط فائو، مانند «راهنمای اختیاری علامت‌گذاری تجهیزات صیادی»، و نیز مدیریت زائدات در بنادر.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات