برگزاری جلسه کارگروه وصول مطالبات در آبفار باخرز

برگزاری جلسه کارگروه وصول مطالبات در آبفار باخرز

جلسه کارگروه وصول مطالبات در امور آبفار باخرز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، سرپرست امور آبفار باخرز با اشاره به تبيين سیاستها و تحقق اهداف پيش روی شركت و ارائه خدمات مطلوب و پايدار به مشتركين گفت: یادآوری، تذکر و تسلیم اخطاریه به بدهکاران در حین انجام قرائت، توزیع به موقع قبوض و مراجعه مکرر به مشترکین بدهکار توسط آبداران پس از سپری شدن مهلت پرداخت می تواند در وصول شدن مطالبات مؤثر باشد.

در این جلسه جهت تسریع در روند وصول، کارشناسان ملزم به پیگیری و گزارش عملکرد خود به امور مشترکین شدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات