اجراي طرح بهسازي چهار هزار متر شبكه فشار متوسط در سرخه

اجراي طرح بهسازي چهار هزار متر شبكه فشار متوسط در سرخه

سرپرست مديريت توزيع برق شهرستان سرخه از اصلاح و بهينه سازي چهار هزار متر شبكه فشار متوسط هوائي در مسير جاده روستاي صوفي آباد اين شهرستان خبر داد.

عباس ربيعي بيان داشت: اين طرح با مشاركت 25 نفر از گروه هاي اجرائي و نيروهاي فني و تخصصي برق شهرستان هاي سرخه، سمنان و مهديشهر به عنوان رزمايش خدمت متعالي به اجرا در آمده است.

وي همچنين تصريح كرد: بهسازي چهارهزار متر شبكه فشار متوسط هوائي ، بركناري راس تيري كوتاه و برقراري راس تيري بلند در 35 نقطه و همچنين نصب 86 عدد كاور كنسول، از جمله اقدامات صورت گرفته جهت اجراي اين طرح بهينه سازي به شمار مي روند.

وي اضافه كرد: روپوشدار كردن و اصلاح ارتباط هاي چهار ايستگاه هوائي توزيع برق ، استانداردسازي آرايش شبكه با تعويض برقگير ، كات اوت و كنسول در دو ايستگاه هوائي، تعويض چهار عدد مقره سوزني و بهسازي جمپرهاي خط فشار متوسط هوائي در سه نقطه، به عنوان ديگر فعاليت هاي انجام شده محسوب مي گردد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات