برگزاری استعلام قیمت طراحی سالنامه سال 1399 سازمان

برگزاری استعلام قیمت طراحی سالنامه سال 1399 سازمان

به استحضار می رساند سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در نظر دارد طراحی سالنامه سال 1399 سازمان را از طریق استعلام، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا خواهشمند است در صورت تمایل و پس از مطالعه شرایط، قیمت پیشنهادی خود را به همراه نمونه کار، حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه 98/9/23 در پاکت در بسته به دبیرخانه سازمان تحویل نمائید.

لازم به ذکر است سازمان در قبول پیشنهادها و انعقاد قرارداد و یا رد آنها دارای اختیار تام می باشد.

مشخصات:

 • طراحی صفحات در قطع وزیری به صورت دو روز در یک صفحه با آرم سازمان
 • مشخص نمودن تعطیلات رسمی ملی و مذهبی
 • مشخص نمودن مناسبت های تخصصی مهندسی
 • درج جملات تخصصی مهندسی (مورد نظر سازمان)
 • طراحی اطلاعات دفاتر مهندسی، سازندگان ذیصلاح و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد براساس فرمت اعلامی سازمان
 • طراحی صفحات ابتدایی سالنامه (پیام تبریک ریاست، سوگندنامه مهندسی، عکس برگزیده مراسم سازمان و ...)
 • چیدمان تبلیغات مربوط به کارخانجات و شرکت ها

لازم به ذکر است که پیمانکار برنده استعلام می تواند با هماهنگی سازمان نسبت به جذب آگهی تبلیغاتی اقدام نماید که در زمان عقد قرارداد در این خصوص توافق خواهد شد.

فرم استعلام

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات