پیش نویس آیین نامه مدیریت کوهستان آماده ارسال به هیئت دولت است

پیش نویس آیین نامه مدیریت کوهستان آماده ارسال به هیئت دولت است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، محمد مدادی به مناسبت بیست آذر روز جهانی کوهستان گفت: کوهستان، اکوسیستم ارزشمندی است که بسیاری از منابع زیستی، طبیعی، آب و حتی منابع معدنی کشور را در بر دارد و حفظ پایداری آن از الزامات و ضرورت های روز است.

وی با اشاره به این که بسیاری از فعالیتهای توسعه ای که توسط دستگاههای متولی انجام می شود در حوزه کوهستان بوده و بر آن اثر می گذارد، از این رو مدیریت متمرکز و البته هماهنگ با دستگاههای متولی در کوهستان ضروری است.

از این رو آیین نامه تشکیل کارگروه مدیریت، بهره برداری پایدار کوهستان با حضور نمایندگان بیش از ده دستگاه دولتی تهیه و آماده ارایه به هیئت محترم دولت است.

این کارگروه در صورت تصویب آیین نامه مربوطه وظایفی را در ارتباط با سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیشنهاد ضوابط، معیارها و استانداردهای مرتبط با حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع کوهستان بر عهده خواهد داشت.

وی ادامه داد :  همچنین این کارگروه تهیه و تدوین طرح مدیریت جامع کوهستان با همکاری و هماهنگی سایر دستگاه ها و واحدهای استانی، شناسایی عوامل تهدید کننده کوه‌ها ، بررسی اثرات آن ها و اعلام به نهادهای اثرگذار و سیاستگذاری آموزشی و همکاری با موسسات علمی و آموزشی و سازمان های تخصصی منطقه ای و بین المللی به منظور ارتقاء فرهنگ و ظرفیت سازی به منظور بهره برداری پایدار از منابع کوهستان با بهره گیری از دانش بومی و فن آوری‌های نوین بر عهده خواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات