آگهی مناقصات و مزایدات شهرداری ارومیه

آگهی مناقصات و مزایدات شهرداری ارومیه

آگهی مناقصات و مزایدات شهرداری ارومیه با موضوع احداث آمفی تئاترروباز، دیوار حائلی ساختمان سروش و نخجوان  و عملیات اجرایی تکمیلی پروژه تجاری و خدماتی  جهت اطلاع شهروندان و شرکت در آن ها انتشار یافت.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ آگهی مناقصات و مزایدات شهرداری ارومیه با موضوع احداث آمفی تئاترروباز، دیوار حائلی ساختمان سروش و نخجوان  و عملیات اجرایی تکمیلی پروژه تجاری و خدماتی  جهت اطلاع شهروندان و شرکت در آن ها انتشار یافت که شهروندان توضیحات تکمیلی و نحوه شرکت در این مناقصات و مزایدات را می توانند از لینک های ذیل مشاهده کنند.

لینک 1 :
https://b2n.ir/395154

لینک 2:
https://b2n.ir/754781

لینک3:
https://b2n.ir/470667

گفتنی است؛ لینک یک مربوط به دیوار حائل ساختمان سروش و نخجوان، لینک دو مربوط به عملیات اجرایی تکمیلی پروژه های تجاری خدماتی و لینک سوم مربوط به احداث آمفی تئاتر رو بازاست.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات