ملاقات عمومی شهروندان با رییس شورای شهر برگزار شد

ملاقات عمومی شهروندان با رییس شورای شهر برگزار شد

جلسه ملاقات عمومی شهروندان با عبدالزهرا سنواتی رییس شورای شهر اهواز روز دوشنبه ۱۸ آذر ۹۸ از ساعت۱۱ صبح تا ۱۴:۳۰ برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات