تأکید ستاد بحران شهرداری یزد...

در جلسه مدیریت بحران شهرداری یزد با ارائه گزارشی از اقدامات پیشگیرانه شهرهای ژاپن در برابر بحران های طبیعی، بر اهمیت ثبت جهانی بافت تاریخی شهر یزد و استفاده از ویژگی ها و استعدادهای سازمان های بین المللی  و یونسکو به منظور حفاظت از بافت در برابر بحران ها و بلایای طبیعی تأکید شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - مجتبی فرهمند معاون شهرسازی و معماری گفت: ثبت جهانی این مزیت را دارد که کشورهای عضو اتحادیه متعهد هستند آثار جهانی را در مقابل بحران ها حفاظت نمایند.

وی که در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری صحبت  می کرد، خاطر نشان نمود: ما می توانیم با توجه به ثبت جهانی بافت تاریخی و قانع کردن مجامع بین المللی در خصوص خطراتی که بافت را تهدید می کند، از ردیف های یونسکو و سازمان های بین المللی در موضوع مدیریت بحران بافت استفاده و آن را در مقابل بحران ها حفاظت کنیم.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد اظهار داشت: ما باید خطرات و کسری های بافت را به مجامع مربوطه گوشزد کرده تا بتوانیم از نظر دانش، امکانات و حتی استثناء تحریم ها کمک بگیریم.

مجتبی فرهمند با اشاره به بمباران اصفهان در زمان جنگ تحمیلی، صدور بیانیه از سوی سازمان ملل را در این زمینه یادآور شد و گفت: در آن زمان به صدام تذکر دادند که مجموعه نقش جهان متعلق به دنیا و ثبت جهانی است و حریم آن نباید آسیب ببیند.

وی با بیان اینکه ثبت جهانی، صلح و امنیت  می آورد، پیشنهاد داد: حوزه مدیریت بحران از این فرصت استفاده کند و هم از لحاظ آموزش و هم از نظرامکانات، خود را بهره مند سازد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد همچنین نسبت به آموزش در موضوع بحران تأکید کرد و با کم توصیف کردن میزان آن، اهمیت لزوم آموزش کاربردی سازنده ها، انبوه سازها و نظام مهندسی را یادآور شد.

علاوه بر این در جلسه مذکور، گزارشی از ارتقاء پیشگیری و اقدامات انجام شده در کشور ژاپن در موضوع مدیریت بحران از سوی سید محمد میرجلیلی رئیس و دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری یزد ارائه شد که مجتبی فرهمند در ادامه خاطر نشان کرد: شهرها عمدتاً برای دفاع شکل گرفته که این دفاع می تواند در برابر جنگ یا در برابر بلایای طبیعی باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری در مقایسه شهر یزد با شهرهای کشور ژاپن، وجه تشابه یزد را با این شهرها برشمرد و اظهار داشت: دشمن شهر های ژاپن، زلزله و سونامی است اما دشمن شهر یزد کم آبی و خشک سالی می باشد.

وی خاطر نشان نمود: گذشتگان ما در هر دو کشور به خوبی این مسائل را حل کرده اما با این تفاوت که آنها راه گذشتگان خود را ادامه داده و کیفیت بخشیدند ولی ما مسیر گذشتگان خود را قطع کرده و راه دیگری رفتیم.

فرهمند همچنین در تعریفی، گفت: مدیریت بحران بر هم زدن طبیعت نیست بلکه تعامل و برقراری دیالوگ با طبیعت است.

جلسه ستاد بحران شهرداری یزد با حضور معاونین شهردار، مدیران مناطق شهرداری، رؤسای سازمان ها و میهمانانی خارج از مجموعه شهرداری برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری یزد

  منبع خبر

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد

  شهرداری یزد یک شهرداری در شهر یزد می باشد

   نظرات