بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان از سی و چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت برق

بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان از سی و چهارمین کنفرانس بین المللی صنعت برق

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات