افزایش خواص مقاومتی آلومینیوم با نانو پوشش‌ها

این محقق اضافه کرد: در صورتی که آلومینیوم توسط پوشش‌های اکسیدی نانو ساختار پوشیده شود، مقاومت به خوردگی، سایش و سختی سطح آن به صورت چشمگیری افزایش یافته و دامنه کاربرد آن گسترش می‌یابد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات