ایستگاه کوهسنگی خط 2 قطار شهری مشهد به بهره برداری رسید

ایستگاه کوهسنگی خط 2 قطار شهری مشهد به بهره برداری رسید

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات