رویکرد و اولویت اصلی حوزه بازرسی تکریم ارباب رجوع است

رویکرد و اولویت اصلی حوزه بازرسی تکریم ارباب رجوع است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات