عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تشریح کرد: بررسی علل کاهش کیفیت ساخت و سازها در کشور

رییس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی افزود: ساختمان‌های بتنی از نظر عمر و دوام بهتر از ساختمان‌های دارای اسکلت فلزی هستند زیرا فلز، خوردگی بسیار دارد و حتی خوردگی در بتن هم مربوط به آرماتورهای فلزی آن می‌باشد. عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی افزود: عمر ساختمان بستگی به شرایط محیطی هر منطقه دارد و نمی‌توان عددی در این زمینه ذکر کرد، در مناطق دارای اقلیم مرطوب مثل شمال و جنوب کشور، تعداد ساختمان‌های فلزی تقریبا صفر است زیرا بتن دوام بیشتر از فلز دارد. وی ادامه داد: از آنجا که یکی از علت‌های اصلی درصد اندک ساخت و سازهای بتنی در خراسان رضوی ضعف فرهنگی و آموزشی است، «همایش نگاهی نو به سازه‌های بتنی با رویکرد دوام و پایایی» با حضور متخصصین و همکاری شهرداری مشهد ۲۱ آذر ماه در این شهر برگزار می‌شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات