عملیات عمرانی پیاده روسازی و تعریض خیابان

عملیات عمرانی پیاده روسازی و تعریض خیابان

بتن ریزی پیاده رو خیابان منوچهری

عملیات عمرانی پیاده روسازی و تعریض خیابان منوچهری توسط شهرداری علی آباد کتول در حال انجام است.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات