جلوگیری از ۹۴۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز طی یک سال اخیر

جلوگیری از ۹۴۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز طی یک سال اخیر


به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، عابدی گفت: ساخت و ساز در داخل محدوده شهری مستلزم رعايت برخی اصول و مقررات خاص مهندسی و شهرسازی زیر نظر شهرداری است و برای جلوگيری از ساخت و سازهای غير اصولی، واحد اجراييات، اصلی ترين واحد مقابله و جلوگيری از اين گونه تخلفات شهری محسوب می شود، این اداره برای تحقق اهداف و وظایف محوله در قانون شهرداری‌ها، طی یک سال اخیر اقدام به جلوگیری از ۹۴۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در سطح شهر نموده است.

عابدی در رابطه با روند برخورد قانونی با مالکینی که اقدام به ساخت و ساز غیر مجاز نموده اند، افزود: چنانچه نیروهای اجراییات در حین بازدید، به ساخت و ساز غیر قانونی برخورد نمایند، در مرحله اول به مالک اخطار داده تا نسبت به توقف کار و جمع آوری مصالح اقدام نماید و در صورت عدم توجه مالک به اخطار ، مامورین پس از اخذ حکم ورود از دادستان نسبت به جمع آوری بناهای غیر مجاز راسا اقدام می نمایند و پرونده مالک را به شهرداری منطقه جهت سیر مراحل قانونی تحویل می نمایند.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات