برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب...

کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، با حضور اعضای این کمیته تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی، در این جلسه که با هدف تطبیق آخرین وضعیت آمار برداری چاه های استان برگزار شد، روند تعیین تکلیف چاه های غیر مجاز،متروکه و فاقد پروانه و همچنین اجرای طرح دانش آموزی نجات آب مورد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات