کشاورزان از استحصال آب به استخراج آب رسیدند

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد با بیان این که برداشت آب به میزان آب تجدید پذیر استحصال آب است و برداشت بیش از آن استخراج منابع آب به شمار می رود، گفت: در حال حاضر از استحصال منابع آب زیرزمینی به استخراج آن رسیده ایم.

فرماندار اردکان در حاشیه نشست با کشاورزان که با هدف بررسی مشکلات آن ها برگزار شد، اظهار کرد: قبل از هر چیزی کشاورزان باید توجه داشته باشند که همه مسئولان به ویژه کارکنان شرکت آب منطقه ای برای رسیدگی به مشکلات این بخش در جلسات حضور می یابند.

وی با بیان این که کشاورزی اردکان ظرف مدت کوتاهی بوجود نیامده و سال ها طول کشیده است، گفت: شرکت آب منطقه ای تا کنون به مشکلات کشاورزان رسیدگی کرده و اکنون نیز انتظار داریم به خواسته کشاورزان اردکانی توجه کند.

شهابی زاده افزود: شهر اردکان به شدت به سمت صنعتی شدن پیش رفته و ما در چنین شرایطی خواستار حفظ کشت فعلی اردکان هستیم.

وی با اشاره به این که باید شیوه خاموشی چاه ها و میزان آن در شهرستان ها متفاوت باشد، تصریح کرد: در نقاطی از استان نظیر اردکان، شوری آب و خاک متفاوت است و خاموشی بدون برنامه چاه ها باعث خشک شدن درختان می شود.

در ادامه «جواد منصوری» معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد، با بیان این که خداوند در قرآن کریم می فرموده «آب را از آسمان به اندازه فروفرستادیم» و از طرف دیگر منابع آب استان یزد محدود است، گفت: در استان، 130 درصد از منابع آب تجدید پذیر را داریم استفاده می کنیم، غافل از این که این میزان آب در استان تجدید نمی شود و ما را با کسری مخزن مواجه می کند.

وی با اشاره به این که شهرستان اردکان در مجاورت کویر سیاه کوه قرار دارد و جهت حرکت آب های زیرزمینی از اردکان و میبد به سمت کویر سیاه کوه است، اظهار کرد: برداشت های زیاد باعث ایجاد افت موضعی در سفره آب زیرزمینی می شود و در نهایت کاهش کیفیت آب اردکان را در پی دارد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای یزد، اضافه کرد: زون آب با کیفیتی که در اردکان وجود داشته و در دهه های قبل آب شرب شهرستان را تامین می کرده، هر ساله در حال کوچک تر شدن است و همه برنامه های وزارت نیرو به ویژه طرح احیا و تعادل بخشی برای حفظ حیات و پایداری کشاورزی است.

وی در پایان با بیان این که در گذشته و در سال های ترسالی آبدهی قنوات افزایش و به تبع سطح زیرکشت نیز افزایش می یافته و برعکس در سال های خشکسالی آب قنات کاهش داشته و قاعدتا برخی از محصولات زراعی در آن سال کشت نمی شده، گفت: برداشت آب به میزان آب تجدید پذیر استحصال آب است و برداشت بیش از آن استخراج منابع آب به شمار می رود که در حال حاضر از استحصال منابع آب زیرزمینی به استخراج آن رسیده ایم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات