افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد، صنعت و دانشگاه را بهم نزدیک می کند

افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد، صنعت و دانشگاه را بهم نزدیک می کند

با اینکه در این زمینه خیلی کارشناس نیستم ولی به واسطه کارها و پروژه هایی که انجام دادم، متوجه شدم که در صنعت بتن، تکنولوژیهای خوبی وارد کشور شده است. به طور مثال در یکی از پروژه‌ها می‌بایست بتنی که خلل و فرج زیاد داشت واز طریق وسائل عادی نمیشد در محفظه‌ها جا کرد را استفاده می‌کردیم و در واقع باید از بتن سیال استفاده می‌شد که با توجه به فناوریهای موجود در کشور این کار به درستی و خوبی اجرایی شد. سازه بتنی سازه‌ای است که اگر اجزای آن به درستی انتخاب، ترکیب و نگهداری شود یک بتن با کیفیت برتر تولید می‌شود. آیا تاکنون کاری برای حفظ محیط زیست و زیست محیطی ناشی از تولید سیمان در این بخش انجام شده است؟ جامعه مهندسی ایران در ۷ الی ۸ سال گذشته، در بحث صادرات فنی و مهندسی بسیار فعال بوده است ولی نتیجه این شده که در حال ...

متن کامل خبر در سایت پیام ساختمان

    منبع خبر

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات