برگزاری نشست پایانی شورای مرکزی دوره هفتم

برگزاری نشست پایانی شورای مرکزی دوره هفتم


برگزاری نشست پایانی شورای مرکزی دوره هفتم

شورای مرکزی دوره هفتم، نشست پایانی خود را با حضور مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و قریب به اتفاق اعضا در محل سالن جلسات این سازمان برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه هر یک از اعضا با بیان دیدگاه ها و تجارب خود، ضرورت ارتقای جایگاه ارکان سازمان، نظارت هرچه دقیق‌تر بر عملکرد و وحدت رویه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها ، تقویت هرچه بیشتر گروه های تخصصی و کمیسیون های شورای مرکزی، نیاز به تاسیس دفتر حقوقی و تشکیل کمیته مشورتی در شورای مرکزی، را خواستار شدند.
در این نشست همچنین مواردی چون ایجاد سامانه اطلاعات حرفه ای مهندسان، تاسیس شبکه نوآوری صنعت ساختمان، شروع تهیه شرح خدمات مهندسی و نظارت بر عملکرد استان ها، از مهمترین محورهای توفیق شورای مرکزی در ارائه کارنامه فعالیت آن عنوان شد.
اکثریت اعضای شورا،  هیئت رئیسه و نیز رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در سخنان خود، پایداری وبقای سازمان نظام مهندسی ساختمان را برای انجام وظایف قانونی آن به عنوان نهادی مردمی و فنی تخصصی از مهم‌ترین توفیقات آن توصیف کردند .
مهندس رجبی نیز با اشاره به برخی دستاوردهای شورای مرکزی دوره گذشته ، اظهار داشت: بسیاری از اعضای شورای مرکزی دوره گذشته، همچنان توان و آمادگی فعالیت در جهت خدمت به جامعه مهندسان عضو را دارند و می‌توان از آنها در گروه های تخصصی و کمیسیون های شورای مرکزی استفاده کرد .
در جلسه پایانی شورای مرکزی دوره قبل، لوح تقدیر رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان،  به اعضای شورا اعطا شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات