هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان قم انتخاب شدند

هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان قم انتخاب شدند


هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان قم انتخاب شدند

بر اساس ماده 14 قانون و ماده71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، پس از اتمام دوره یک ساله هیات رئیسه این سازمان؛ جلسه هیأت مدیره دوره هشتم با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه سازمان، برگزار شد.

در این انتخابات داخلی، به اتفاق آراء، مهندس امین مقومی به عنوان رییس سازمان، مهندس کاوه نوری کوپایی به عنوان نایب ریيس اول و مهندس وحید معماریان به عنوان نایب رییس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم  انتخاب شدند.
مهندس محسن شیرمحمدی نیز به سمت دبير انتخاب شد.
به پیشنهاد اعضای هیأت رییسه جدید، مهندس امیر خسرو خودکار به سمت خزانه دار سازمان، پیشنهاد و مورد توافق هیئت مدیره قرار گرفت.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات