گزارش تصویری ديدار مهندس نژاد صفوي ، مديركل راه وشهرسازي خراسان شمالي با مدیر کل اقتصاد و دارایی است...

گزارش تصویری ديدار مهندس نژاد صفوي ، مديركل راه وشهرسازي خراسان شمالي با مدیر کل اقتصاد و دارایی است...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات