زیرساخت های حمل ونقل عمومی باید به صورت شبکه ای آماده شود

زیرساخت های حمل ونقل عمومی باید به صورت شبکه ای آماده شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات