راهکار دولت سنگاپور برای عرضه مسکن

دولت سنگاپور از دو ابزار تملک زمین و تامین منابع مالی برای عرضه مسکن عمومی استفاده کرده است. تملک زمین اولین ابزار برای عرضه عمومی مسکن توسط دولت سنگاپور اما در سنگاپور برای تامین مسکن عمومی، اهمیت زمین دولتی در سیاست تامین مسکن در نظر گرفته شده است. از زمان تاسیس این شورا تاکنون، دولت بیش از ۵۵۰۰ میلیون دلار برای ساخت مسکن کمک کرده است. منابع مالی دولت برای پرداخت وام و یارانه از طریق صندوق مرکزی آینده‌نگر یا CPF که یک صندوق پس‌انداز-سرمایه‌گذاری است، تامین می‌گردد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات