توازن، تعادل و تناسب رویکرد جدید سازمان نوسازی تهران/ مسئولیت اصلی دفاتر توسعه محله پرکردن خلا میان مدیریت شهری و شهروندان است

توازن، تعادل و تناسب رویکرد جدید سازمان نوسازی تهران/ مسئولیت اصلی دفاتر توسعه محله پرکردن خلا میان مدیریت شهری و شهروندان است

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: دفاتر توسعه محله ای باید اهداف دولت و خواسته های مردم را به هم نزدیک کنند.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات