واحد یک گازی نیروگاه قم به مدت 35 روز از شبکه سراسری برق خارج شد

واحد یک گازی نیروگاه قم به مدت 35 روز از شبکه سراسری برق خارج شد

در این بازدید اجزای اتاق احتراق، نازل های سوخت، پره های ثابت و متحرک، ژنراتور، سیستم تحریک و همچنین تجهیزات کمکی شامل سیستم های روغنکاری و خنک کن و تجهیزات ابزاردقیق مورد بازرسی قرار می گیرد.

شایان ذکر است این بازدید در فواصل زمانی 16 هزار ساعت، کار معادل انجام می شود.

نیروگاه سیکل ترکیبی قم در کیلومتر 15 جاده قم ـ اراک با چهار واحد گازی هر یک با قدرت 128.5 مگاوات و دو واحد بخاری هر یک با قدرت 100 مگاوات، توان تولید نامی 714 مگاوات را دارا می باشد.

لینک اصل خبر در سایت نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  منبع خبر

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم

  نیروگاه سیکل ترکیبی قم یک شرکت در شهر قم می باشد

   نظرات