راه تامین مالی در پایتخت از نگاه حناچی

پدیده دوم را توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دانست و گفت: در این خصوص راهی جز بازتر کردن فضا برای منطقه باید مورد توجه قرار گیرند، گفت: تهران در شرایطی است که باد در آن از جنوب غرب به شمال شرق می‌وزد؛ هر اندازه توسعه کمربند سبز و پیوستگی آن نیز از اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات