تقدیر از برگزیدگان مسابقه کتاب‌خوانی گام دوم انقلاب در شرکت

تقدیر از برگزیدگان مسابقه کتاب‌خوانی گام دوم انقلاب در شرکت

با حضور معاون مالی وپشتیبانی، معاون هماهنگی و مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد از برگزیدگان مسابقه کتاب‌خوانی گام دوم انقلاب، در کتابخانه این شرکت تقدیر شد.

در این مراسم سیدرضا حسینی معاون مالی وپشتیبانی و فرمانده پایگاه شهید سامعی شرکت برق منطقه‌ای یزد با اشاره به آمار و سرانه پایین کتاب‌خوانی در کشور، بر لزوم فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ مطالعه تاکید کرد.

مجید دهقان‌بنادکی مدیر دفتر روابط عمومی با ارائه گزارشی از برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی در طول سال جاری، برگزاری مسابقات الکترونیکی کتاب را، در راستای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در شرکت برشمرد و تعداد شرکت‌کنندگان در این مسابقه را ۴۵ نفر ذکر کرد.

در ادامه از محمدحسین رضایی، مجتبی پاکزبان، فرهاد آواره، فاطمه رسولی، ابراهیم زارع، محمد آخوندی و سیدحسن موسوی به‌عنوان برگزیدگانی که بیشترین پاسخ صحیح را داده و به‌قیدقرعه انتخاب شده بودند، قدردانی شد.

شایان‌ذکر است، این مسابقه با همکاری پایگاه شهید سامعی و دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد برگزار شد.

با حضور معاون مالی وپشتیبانی، معاون هماهنگی و مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد از برگزیدگان مسابقه کتاب‌خوانی گام دوم انقلاب، در کتابخانه این شرکت تقدیر شد.

در این مراسم سیدرضا حسینی معاون مالی وپشتیبانی و فرمانده پایگاه شهید سامعی شرکت برق منطقه‌ای یزد با اشاره به آمار و سرانه پایین کتاب‌خوانی در کشور، بر لزوم فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ مطالعه تاکید کرد.

مجید دهقان‌بنادکی مدیر دفتر روابط عمومی با ارائه گزارشی از برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی در طول سال جاری، برگزاری مسابقات الکترونیکی کتاب را، در راستای ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در شرکت برشمرد و تعداد شرکت‌کنندگان در این مسابقه را ۴۵ نفر ذکر کرد.

در ادامه از محمدحسین رضایی، مجتبی پاکزبان، فرهاد آواره، فاطمه رسولی، ابراهیم زارع، محمد آخوندی و سیدحسن موسوی به‌عنوان برگزیدگانی که بیشترین پاسخ صحیح را داده و به‌قیدقرعه انتخاب شده بودند، قدردانی شد.

شایان‌ذکر است، این مسابقه با همکاری پایگاه شهید سامعی و دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای یزد برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات