اصلاح ترافیکی میدان بسیج ومحور 60 متری افسران مصوبه شورای ترافیک بود

اصلاح ترافیکی میدان بسیج ومحور 60 متری افسران مصوبه شورای ترافیک بود

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات