رفع تصرف 2500 مترمربع از بستر و حریم رودخانه های شهرستان ریگان

مدیر امور منابع آب شهرستان ریگان از آزادسازی و رفع تصرف حریم و بستر چندین رودخانه در شهرستان ریگان از ابتدای سال 98 تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در جلسه ای که با حضور دادستان شهرستان ریگان برگزار شد مهندس باشتمن ضمن تقدیر و تشکر از دستگاه قضایی و انتظامی جهت همکاری و صدور بموقع دستور قضایی، به آزاد سازی و رفع تصرفات حریم و بستر سه رودخانه از ابتدای سالجاری تاکنون اشاره کرد. وی گفت: 5 مورد تخلف شناسایی و رفع تصرف گردیده است  و در حال حاضر موارد دیگری در حال بررسی  و تأییدیه دفتر مهندسی رودخانه ها می باشد.

مدیر امور آب ریگان افزود: از این 5 مورد، دو مورد رفع تصرف به میزان 1000 مترمربع در رودخانه ناصرآباد و یک مورد رفع تصرف به میزان 500 مترمربع در رودخانه رستم آباد علی چاروک و دو مورد رفع تصرف به میزان 1000 مترمربع در رودخانه حجت آباد توسط این امور صورت گرفته است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات