تحویل تأسیسات مجتمع حکم آباد از آبفای روستایی به شهری

تحویل تأسیسات مجتمع حکم آباد از آبفای روستایی به شهری

سرپرست آبفار جوین از تحویل تأسیسات آبرسانی مجتمع حکم آباد از آبفای روستایی به شهری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، با حضور معاونین بهره برداری آبفای روستایی و شهری، سرپرست آبفار جوین و مدیر آبفای شهری، شهردار و شوراهای شهر حکم آباد تمامی تآسیسات آبرسانی شهر حکم آباد از آبفای روستایی به شهری واگذار شد.

در این جلسه سرپرست امور آب و فاضلاب روستایی جوین به تشریح وضعیت منابع آبی مجتمع حکم آباد پرداخت و در ادامه گفت: کل اشتراک های شهر حکم آباد  1828 فقره است که علاوه بر شهر حکم آباد، 3روستای دیگر نیز با 1280 فقره انشعاب تحت پوشش این مجتمع بوده و در حال حاضر این مجتمع با 2 حلقه چاه عمیق اصلی و رزرو، یک باب مخزن پانصد مترمکعبی، یک دستگاه کلرزن گازی و یک نفر آبدار به مشترکین شهری و روستایی خدمت رسانی می کند.

در پایان این نشست، صورت جلسه تحویل تأسیسات شهر حکم آباد از آبفای روستایی به شهری تنظیم و به امضاء معاونین و مسئولین مربوطه رسید و مقرر شد از تاریخ اول دی ماه سال جاری آبفای شهری خدمات رسانی به مشترکین شهر حکم آباد را انجام دهد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات