آموزش آتش نشانی در شرکت مدیریت شبکه برق ایران

به گزارش روابط عمومی، با توجه به اهمیت توانمندسازی و ارتقاء سطح آگاهی کارکنان انتظامات شرکت برای مقابله با آتش سوزی، این دوره به دو صورت تئوری و عملی زیر نظر کارشناس آتش نشانی برگزار شد.
شایان ذکر است این آموزش ها هر ساله در محوطه شرکت برگزار می شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  منبع خبر

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات