تشریح مسائل و تکالیف مالیاتی در کمیسیون روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها

تشریح مسائل و تکالیف مالیاتی در کمیسیون روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها


تشریح مسائل و تکالیف مالیاتی  در کمیسیون روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها

کمیسیون روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها روز سه شنبه نوزدهم آذر در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تشکیل جلسه داد و به بحث و بررسی  درباره مهمترین مسائل جاری سازمان‌های استانها پرداخت.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در آغاز جلسه دکتر برزگر مدیر کل امور ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور در جمع روسای سازمان ها درباره مهمترین تکالیف مالیاتی مرتبط با حوزه مسئولیت آنان و نحوه تنظیم اسناد و مدارک مربوطه صحبت کرد و قرار شد در این زمینه آموزش های لازم به مسئولان امر در استان ها داده شود.
به گفته مهندس مقومی دبیر کمیسیون روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها،  در این جلسه همچنین موضوع مجریان ذیصلاح مطرح و دیدگاه‌های روسای استان‌ها و گزارش اقدامات و پیگیری‌های آنها  و مکاتبات شان با  مسئولان استانی ارائه و پیشنهاد شد با هدف وحدت رویه استان ها، مسایل به صورت متمرکز از طریق معاونت عمرانی وزارت کشور مکاتبه و پیگیری گردد.
بر اساس این گزارش، روند پیشبرد امور سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سال دوم فعالیت هیئت مدیره های آنان، با ترکیب‌های بعضا جدید هیئت رئیسه های منتخب، مورد بحث قرار گرفت و بر وحدت رویه سازمان ها در امور مربوطه تاکید گردید. در این زمینه با توجه به اهمیت همکاری بین سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ، ترکیب و اجرای طرح منطقه بندی سازمان ها و نحوه همکاری آنها با یکدیگر مورد مداقه قرار گرفت.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات