اعلام نتایج آزمون ورود به حرفه مهندسی، مهرماه 1398

بدينوسيله به آگاهي كليه شركت كنندگان محترم آزمون‌ها مي‌رساند، نتايج قطعي آزمون‌های نظام مهندسی ساختمان مشخص گرديده و با توجه به اطلاعيه‌هاي قبلي، داوطلبان محترم مي‌توانند با مراجعه به سامانه آزمون‌ها به آدرس الكترونيكي www.inbr.ir نسبت به دريافت كارنامه خود اقدام نمايند.
ضمناً چنانچه قبلاً نيز اعلام شده است، در اجراي مفاد مندرج در بند ۱۰ دستورالعملِ ثبت‌نام آزمون‌ها، با موضوع “انتشار نتايج و نحوه بررسي اعتراضات”، رسيدگي به درخواست‌هاي بازنگري از سوي داوطلبان، بطريق پيش‌گفته و با دقت صورت پذيرفته و بعد از اتمام مهلت ارسال اعتراضات، کلیه سوال‌های مورد اعتراض در صلاحيت‌ها و رشته‌هاي مختلف، در کمیته‌های طراحی سوال و کمیته‌هاي تجدیدنظر به‌طور جداگانه تحت بررسی قرار گرفته و درمواردي كه اعتراض وارد تشخيص داده شده است نسبت به حذف سوالات اشتباه اقدام و نتيجه آن در كارنامه داوطلبان اعمال گرديده است.

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

    نظرات