اعلام نتايج آزمون‌هاي تستي ورود به حرفه مهندسان مهر ماه ۹۸

اعلام نتايج آزمون‌هاي تستي ورود به حرفه مهندسان مهر ماه ۹۸

بدينوسيله به آگاهي كليه شركت كنندگان آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسي مهرماه ۹۸ مي‌رساند، نتايج قطعي آزمون‌هاي ياد شده مشخص گرديده و داوطلبان محترم مي‌توانند از عصر چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۹/۲۰ با مراجعه به سامانه آزمون‌ها به آدرس الكترونيكي http://www.inbr.ir نسبت به دريافت كارنامه خود اقدام نمايند.

ضمناً چنانچه قبلاً نيز اعلام شده است، در اجراي مفاد مندرج در بند ۱۰ دستورالعملِ ثبت‌نام آزمون‌ها، با موضوع “انتشار نتايج و نحوه بررسي اعتراضات”، رسيدگي به درخواست‌هاي بازنگري از سوي داوطلبان، به طريق پيش‌گفته و با دقت صورت پذيرفته و بعد از اتمام مهلت ارسال اعتراضات، کلیه سوال‌های مورد اعتراض در صلاحيت‌ها و رشته‌هاي مختلف، در کمیته‌های طراحی سوال و کمیته‌هاي تجدیدنظر به‌طور جداگانه تحت بررسی قرار گرفته و درمواردي كه اعتراض وارد تشخيص داده شده است نسبت به حذف سوالات اشتباه اقدام و نتيجه آن در كارنامه داوطلبان اعمال گرديده است.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات