جلسه هم انديشي برنامه عمل آموزش محيط زيست در حوزه تنوع زيستي و زيستگاه ها برگزار شد

جلسه هم انديشي برنامه عمل آموزش محيط زيست در حوزه تنوع زيستي و زيستگاه ها برگزار شد

جلسه هم انديشي برنامه عمل آموزش محيط زيست در حوزه تنوع زيستي و زيستگاه ها برگزار شد.

جلسه هم انديشي برنامه عمل آموزش محيط زيست در حوزه تنوع زيستي و زيستگاه ها با حضور سرپرست معاونت آموزش و مشاركت هاي مردمي، مديران، معاونان و كارشناسان معاونت همراه با مديران معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي در محل معاونت آموزش و مشاركت هاي مردمي برگزار شد.

به گزارش «پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، بر اساس دستور رياست  سازمان يكي از اقدامات مهم موضوع تنوع زيستي، آموزش عمومي خصوصا جلب مشاركت نهادهاي مرتبط و جوامع محلي در چارچوب اهداف توسعه پايدار است كه در اين خصوص، معاونت آموزش و مشاركت هاي مردمي با همكاري دانشكده محيط زيست، چارچوبي را در قالب همكاري هاي بخش هاي مختلف سازمان تدارك ديده بود كه جزئيات همكاري با رويكرد تاكيد بر اهميت تنوع زيستي، برنامه عمل آموزش محيط زيست درحوزه تنوع زيستي و زيستگاه ها توسط باقر نظامي عضو هيأت علمي دانشكده محيط زيست ارائه شد و بازخورد تخصصي همكاران شركت كننده در جلسه به منظور بهره برداري در بازنگري برنامه عمل مذكور، دريافت شد.

گفتني است، اين سومين جلسه همكاري هاي بين دو معاونت بود كه در راستاي هم افزايي فعاليتهاي مشترك تشكيل شد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات