معرفي معادن آلوده كننده هوا در شهرستان كاشان به مراجع قضايي

معرفي معادن آلوده كننده هوا در شهرستان كاشان به مراجع قضايي

معادن آلوده كننده هوا و محيط زيست در شهرستان كاشان به مارجع قضايي معرفي شدند.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كاشان، بدنبال شكايات مردمي واصله به اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كاشان از وضعيت غيراصولي بهره برداري چند باب معدن فعال، كارشناسان پايش شهرستان با مراجعه به محل معادن كليه معضلات زيست محيطي موجود را احصاء و طي اخطار نامه اي ضرورت رفع فوري تخريب و آلودگي هاي مربوطه به بهره برداران ابلاغ شد.

با پايان مهلت قانوني و نظر به استنكاف مسئولين معادن از دستور سازمان، ضمن درج نام واحد در ليست صنايع آلاينده پرونده واحدهاي متخلف با كليه مستندات جهت پيگيري به دستگاه قضايي شهرستان ارجاع شد .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات