بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر بروجن املاک مشروحه ذيل از طريق مزايده کتبي به بخش خصوصي واگذار مي گردد.

بر اساس مصوبات شوراي اسلامي شهر بروجن املاک مشروحه ذيل از طريق مزايده کتبي به بخش خصوصي واگذار مي گردد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجن

  منبع خبر

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن

  شهرداری بروجن یک شهرداری در شهر بروجن می باشد

   نظرات