عملیات اجرایی پروژه آبرسانی سد ماملو به پیشوا آغاز شد

عملیات اجرایی پروژه آبرسانی سد ماملو به پیشوا آغاز شد

عملیات اجرایی پروژه آبرسانی سد ماملو به پیشوا با حضور استاندار تهران آغاز شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات