اولین قرارداد همکاری اپلیکیشن های بخش خصوصی با شهرداری مشهد

اولین قرارداد همکاری اپلیکیشن های بخش خصوصی با شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات