شناژ و کاربرد آن در صنعت ساختمان سازی

از شناژ در ساختمان سازی به منظور اتصال پی یا فونداسیون‌های عمودی به یکدیگر استفاده می‌شود. همان گونه که در بالا نیز اشاره شد، شناژ از بخش‌های اصلی پی نواری ساختمان بوده و وظیه آن متصل کردن پی و فونداسیون‌های عمودی به یکدیگر می‌باشد. حال به منظور اتصال این پی‌های منفرد از یک پی نواری یا افقی مقاوم استفاده می‌شود که این پی‌های نواری شناژ نام دارند. در ساخت این گونه ساختمان‌ها شناژ افقی به صورت ضربدری و یا به شکل خرپا در بین ستون‌های پی ساختمان قرار می‌گیرند. به طور کلی می‌توان گفت شناژ افقی در ساختمان دو وظیفه اصلی دارد که شامل تحمل نیروی کششی حاصل از وزن ساختمان و نیروی وارد شده از سمت ستون‌های عمودی فونداسیون‌ها می‌باشد. از شناژ عمودی به منظور اتصال شناژهای افقی استفاده می‌شود. ساختار شناژ عمودی به گونه‌ای است که در پایین به فونداسیون و در بالا به شناژ افقی سقف متصل ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات